Welkom op de website van Soteria Nederland

Soteria NL bepleit een bepaalde aanpak van de begeleiding van mensen bij een eerste of tweede psychotische crisis. Het gaat over crisisopvang. Een aanpak die past binnen het Soteria NL gedachtegoed is integraal. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit een holistische visie is waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Op weg naar een herkenbaar andere aanpak van psychotische crises


Een psychose is een uiting van een LEVENSCRISIS en geen biologische aandoening.

 Lees verderIn de eerste, acute, fase van de psychotische crisis is nabijheid en CONTACT van essentieel belang om de verschijnselen voor de hulpvrager hanteerbaar te maken.

 Lees verderBelang SOCIALE OMGEVING van de hulpvrager moet bij de behandeling worden betrokken.

 Lees verderDe hulpvrager is eigenaar van zijn EIGENAARSCHAP herstelproces.

 Lees verder

NVRG studiedag Verbindend Gezag 6 juni

Verbindend Gezag Een bruikbare en humane methode om de orde te handhaven Hoe oefen je verbindend gezag uit op een forensische kinder- en jeugdafdeling? En in een gezin? Hoe vanuit een FACT team? En: hoe kunnen verpleegkundigen op een psychose afdeling omgaan met eigen angsten? Hierover organiseert de NVRG op 6 juni van 09 tot […]

Posted in Informatie | Tagged , , | Leave a comment

Jos Dröes geridderd!

Woensdag 20 april 2016 werd dr. J. T. P. M., Jos Dröes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer rijkte de onderscheiding uit tijdens het IRB-congres (Individuele Rehabilitatie Benadering) in Utrecht.

Posted in Informatie | Tagged | Leave a comment

verslag conferentie Open Dialogue UK

“You do not meet with a diagnosis, you meet with people” Aldus een zin uit de keynote speech van Jaakko Seikkula. Op de website Mad in America is een uitgebreid verslag opgenomen van het Open Dialogue UK 2016 congres (Towards openness and democracy in mental health services) in Engeland. Met veel mooie videoverslagen. Onder andere […]

Posted in Informatie | Leave a comment

Voorlichtingscampagne vroegtijdige herkenning psychoses

De voorlichtingscampagne “Het is nooit te laat” is een mooi initiatief dat zich via bedrijven, zorg en onderwijsinstellingen richt op het herkennen van psychoses bij m.n. jongeren. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten, er is een film en er is lesmateriaal ontwikkeld met behulp van ervaringsdeskundige jongeren.  Zie www.hetisnooittelaat.nl voor meer info.

Posted in Informatie | Tagged , | Leave a comment

Waarom Open Dialogue belangrijk is: ervaringsverhaal Geert Zomer

Recent verscheen op Psychosenet een verhaal van Geert Zomer, waarin hij vanuit zijn eigen ervaring beschrijft hoe relevant het voor hem en heel veel anderen zou zijn geweest als vroegtijdig aandacht zou zijn geweest voor de rol van de ‘geschiedenis’ van zijn  familie bij zijn psychosegevoeligheid. Zijn kennismaking met de Soteria Nederland aanpak -en daarbinnen […]

Posted in Informatie | Tagged , , | Leave a comment

Zoeken

Filmimpressie Soteria Nederland


VRIENDEN van SOTERIA NL
Voor niets gaat de zon op…. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis. Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden. Kernonderdelen van deze aanpak zijn: gelijkwaardigheid en nabijheid; herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue; terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). Meer info op onze vriendenpagina.