Op weg naar een herkenbaar andere aanpak
van psychotische crises

Soteria NL bepleit een bepaalde aanpak van de begeleiding van mensen bij een eerste of tweede psychotische crisis. Het gaat over crisisopvang. Een aanpak die past binnen het Soteria NL gedachtegoed is integraal. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit een holistische visie is waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

 


Een psychose is een uiting van een
LEVENSCRISIS en geen biologische
aandoening.

Lees verder 

In de eerste, acute, fase van de psychotische
crisis is nabijheid en CONTACT van
essentieel belang om de verschijnselen
voor de hulpvrager hanteerbaar te maken.

Lees verder 

Belang SOCIALE OMGEVING van de hulpvrager
moet bij de behandeling worden betrokken.

 

Lees verder 

De hulpvrager is eigenaar van zijn
EIGENAARSCHAP herstelproces.

 

Lees verder 

Soteria zoekt penningmeester

Soteria Nederland zoekt een bestuurslid met affiniteit voor financiële zaken. De functie   Wij zoeken een uitvoerend penningmeester /secretaris die de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor de bescheiden financiële administratie inclusief eventuele belastingaangiften (BTW/Vennootschapsbelasting) en het maken van een financieel jaarverslagen en die de formele correspondentie onder haar/zijn beheer heeft. De persoon die we […]

Posted in Algemene informatie | Leave a comment

 

PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.