Vrienden van Soteria.nl


Voor niets gaat de zon op!.

“. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis. 

 Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid; 
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; 
  • open dialogue; 
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Wordt vriend van Soteria NL Voor €30 bent u vriend en wordt u genoemd op de website van Soteria NL. 

Voor €100 bent u speciale vriend en kan desgewenst ook uw logo op onze website worden geplaatst. 

Waar gaat het Soteria NL om? 

Soteria NL is van mening dat in behandeling en begeleiding van mensen met een psychose centraal moet staan: meer regie van de betrokkene, minder psychofarmaca en meer eigen kracht, meer oog voor het doorleven en leren kennen van de psychose als crisis in het leven van de betrokkene en een grotere rol voor de sociale omgeving.
Soteria betekent letterlijk veilige plek, toevluchtshaven. Wij willen dat dat voor veel meer mensen die te maken hebben met psychoses mogelijk gemaakt wordt.                     

Hoe willen we dat bereiken? 

Soteria NL wil het kenniscentrum zijn voor de Soteria aanpak in Nederland. In het bijzonder door:

  • het organiseren van opleidingen en trainingen; 
  • het ondersteunen van initiatieven die in de praktijk met de Soteria aanpak werken, in het bijzonder door verbindingen te leggen en mee te denken; 
  • het bieden van een platform voor discussie en onderlinge kennisdeling en verdere ontwikkeling van het gedachtegoed. 

Soteria NL krijgt geen subsidie en vraagt een bescheiden bijdrage voor deelname aan opleidingen of andere activiteiten. Met het geld van vrienden willen we vooral Soteria-pioniers met elkaar in contact brengen en willen we onze platformfunctie uitbouwen. 

Soteria Nl heeft de ANBI-status. Dat betekent dat we voor de belastingen als goed doel bekend staan en er belastingvrijstellingen zijn.


Aanmeldingsformulier
PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.