Vrienden van Soteria.nl

Voor niets gaat de zon op….

…. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische,

psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;
  • herstel en eigen regievoor de hulpvrager;
  • open dialogue;
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bijpsychofarmaca).

Wordt vriend van Soteria NL

Voor €30 bent u vriend en wordt u genoemd op de website van Soteria NL.

Voor €100 bent u speciale vriend en kan desgewenst ook uw logo op onze website worden

geplaatst.

Waar gaat het Soteria NL om?

Soteria NL is van mening dat in behandeling en begeleiding van mensen met een psychose centraal

moet staan: meer regie van de betrokkene, minder psychofarmaca en meer eigen kracht, meer oog

voor het doorleven en leren kennen van de psychose als crisis in het leven van de betrokkene en

een grotere rol voor de sociale omgeving.

 

 

Soteria betekent letterlijk veilige plek,

toevluchtshaven. Wij willen dat dat voor veel meer mensen die te maken hebben met psychoses

mogelijk gemaakt wordt.

Hoe willen we dat bereiken?

Soteria NL wil het kenniscentrum zijn voor de Soteria aanpak in Nederland.

In het bijzonder door:

  • het organiseren van opleidingen en trainingen;
  • het ondersteunen van initiatieven die in de praktijk met de Soteria aanpak werken, in hetbijzonder door verbindingen te leggen en mee te denken;
  • het bieden van een platform voor discussie en onderlinge kennisdeling en verdere ontwikkelingvan het gedachtegoed.

Soteria NL krijgt geen subsidie en vraagt een bescheiden bijdrage voor deelname aan opleidingen

of andere activiteiten.
Met het geld van vrienden willen we vooral Soteria-pioniers met elkaar in contact brengen en

willen we onze platformfunctie uitbouwen.

Soteria Nl heeft de ANBI-status. Dat betekent dat we voor de belastingen als goed doel bekend

staan en er belastingvrijstellingen zijn.

Formulier