raad van toezicht

Fred Steenwinkel

Fred Steenwinkel werkt voor een derde van zijn tijd bij een consultancybureau en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een derde van zijn tijd besteedt hij aan besturen bij een Pensioenfonds, een mantelzorg-vereniging, een beroepsvereniging en charitatieve instellingen en een derde van zijn tijd houdt hij toezicht in Raden van Toezicht in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdzorg. Van oorsprong bedrijfseconoom en registeraccountant in zijn verdere carriëre gespecialiseerd in IT-auditing en Operational auditing. Gewerkt bij bedrijfsleven en overheid. Als “vader van” tweedelijns ervaringsdeskundige en daarmee persoonlijk betrokken bij meer mensgerichte behandel mogelijkheden.PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.