raad van toezicht

Fred Steenwinkel

Fred Steenwinkel werkt voor een derde van zijn tijd bij een consultancybureau en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een derde van zijn tijd besteedt hij aan besturen bij een Pensioenfonds, een mantelzorg-vereniging, een beroepsvereniging en charitatieve instellingen en een derde van zijn tijd houdt hij toezicht in Raden van Toezicht in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdzorg. Van oorsprong bedrijfseconoom en registeraccountant in zijn verdere carrière gespecialiseerd in IT-auditing en Operational auditing. Gewerkt bij bedrijfsleven en overheid. Als “vader van” tweedelijns ervaringsdeskundige en daarmee persoonlijk betrokken bij meer mensgerichte behandel mogelijkheden.