Onze geschiedenis

In september 2008 ontstond het idee om in Nederland een crisishuis te open volgens de Soteria-principes van Loren Mosher. Tot dan toe had de Maastrichtse psychiater Detlef Petry zich als enige in Nederland eerder met dit onderwerp bezig gehouden. Dat deed hij in een artikel in Deviant van juni 1995: “Zowel op basis van de voorliggende ” gegevens, als door mijn eigen langdurige ervaring in de omgang met “schizofrene” mensen en hun familieleden, ben ik ervan overtuigd dat het Soteria-spoor de weg wijst naar een menswaardige en effectieve behandeling van “schizofrenie” voor de toekomst. Helaas had zijn oproep geen resultaat.

13 Jaar later zochten Mario Domen en Han Deibert, initiatiefnemers van Stichting Soteria Nederland, contact met Detlef en hij werd daarmee de peetvader van ons project. Hij maakte ons eerste congres op 3 september 2009 in Vijverdal in Maastricht mogelijk, waar ook de oprichting van Stichting Soteria Nederland bekend kon worden gemaakt.Ook bracht hij ons in contact met Duitse Soteria-huizen.Hierdoor konden we deze huizen van binnenuit leren kennen. Het was indrukwekkend om te beleven hoe huiselijk een acute opnameafdeling kon zijn. Na de oprichting heeft Soteria NL in eerste instantie gestreefd naar het zelf opzetten van Soteria huizen, c.q. het praktiseren van de Soteria aanpak, naast kennisverspreiding via trainingen en opleidingen.

Mede door de complexe stelselwijzingen in de GGZ bleek dit een moeizame ambitie die de uitvoering van de overige doelen van de organisatie in de weg zat. In 2014 is dan ook besloten om de aandacht primair te richten op kennisvergaring, kennisverspreiding en kennisdeling.

We willen in eerste instantie kenniscentrum zijn en de praktijk van anderen helpen versterken. We richten ons dan ook op het ontwikkelen van trainingen en opleidingen en op het ondersteunen en met elkaar in contact brengen van initiatieven waarin geprobeerd wordt om vanuit Soteria uitgangspunten te werken.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.