Missie, Visie en ambitie

Onze missie: 

Soteria NL is opgericht om het Soteria gedachtegoed, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door Loren Mosher, te verspreiden en in de praktijk te brengen.


Onze visie: 

Soteria NL is van mening dat in behandeling en begeleiding van mensen met een psychose centraal moet staan : meer regie van de betrokkene, minder psychofarmaca en meer eigen kracht, meer oog voor het doorleven en leren kennen van de psychose als crisis in het leven van de betrokkene en een grotere rol voor de sociale omgeving. Soteria betekent letterlijk veilige plek, toevluchtshaven. Wij willen dat dat voor veel meer mensen die te maken hebben met psychoses mogelijk gemaakt wordt.


Onze ambitie: 

Soteria NL wil het kenniscentrum zijn voor de Soteria aanpak in Nederland. In het bijzonder door

  • het organiseren van trainingen en opleidingen waarin recente relevante ontwikkelingen worden meegenomen 
  • het ondersteunen van initiatieven die in de praktijk met de Soteria aanpak werken, in het bijzonder door verbindingen te leggen en mee te denken. Soteria NL geeft geen financi├źle ondersteuning. 
  • het bieden van een platform voor discussie en onderlinge kennisdeling en verdere ontwikkeling van het gedachtegoed


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.