bestuur

Aad de Booij, voorzitter

Portefeuille: HRM en PR

Van zeer nabij heb ik de worsteling van zowel jonge als ouder wordende mensen met psychische problematiek meegemaakt. Tijdens mijn jarenlange werken met en voor jonge kinderen heb ik geleerd dat gedrag wat als “afwijkend” word bestempeld vaak een logische vorm van zelfbescherming is. Met andere woorden: “Een adequaat antwoord op een in- adequate toestand”. Deze ervaringen speelden mee in mijn keuze voor Soteria Nederland.

De afgelopen 40 jaar werkte ik voor diverse maatschappelijke organisaties en overheden. Als uitvoerend medewerker, als leidinggevende, als adviseur, als directeur en als bestuurder. Het belang van de burger, de klant en vooral diegenen die zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevinden stonden voor mij altijd centraal. De kennis, vaardigheden en inzichten die ik in die jaren ontwikkelde ga ik nu inzetten als voorzitter van Soteria NL.

In het bestuur is een vacature met de portefeuille PENNINGMEESTER/SECRETARIS.

Voor inlichtingen: Aad de Booij ( Klik hier…)

PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.