Soteria NL, herkenbaar anders

Soteria zoekt penningmeester

Soteria Nederland zoekt een bestuurslid met affiniteit voor financiële zaken.

De functie
 

Wij zoeken een uitvoerend penningmeester /secretaris die de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor de bescheiden financiële administratie inclusief eventuele belastingaangiften (BTW/Vennootschapsbelasting) en het maken van een financieel jaarverslagen en die de formele correspondentie onder haar/zijn beheer heeft.
De persoon die we zoeken is praktisch ingesteld en heeft ervaring ,of in ieder geval affiniteit, met het voeren van een financiële administratie en vindt fonds- en subsidieverwerving een leuke uitdaging. Uiteraard verwachten we dat de penningmeester de missie van Soteria.nl onderschrijft en een actieve bijdrage levert aan de beleidsvorming van Soteria.nl, waaronder het vormgeven van een opleidingsvisie.
Binnen het bestuur neemt een ander lid het beheer van de website en de verslaglegging van de vergaderingen voor haar rekening.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en gelet op de financiën van de organisatie is ook vergoeding van reiskosten (nog) niet mogelijk.

De context

Soteria.nl staat een specifieke aanpak voor in de behandeling en begeleiding van mensen met een psychotische crisis. De kern bestaat uit het voorzien in een veilige omgeving waarbinnen een normale, warme en geïnteresseerde omgang met de hulpvrager centraal staat, evenals vroege betrokkenheid van de familie en het sociale netwerk centraal. De aanpak draagt bij aan het herstellen van het contact en het verkleinen en/of opheffen van het isolement waarin iemand in een psychose kan verkeren. Soteria.nl gaat uit van de gedachte dat psychosen betekenisvolle crises in de persoonlijke biografie zijn die begrepen moeten worden. De aanpak stimuleert ruimte scheppen voor en bevorderen van herstel. Het gebruik van medicatie en het denken in termen van ziekte worden in deze benadering sterk teruggedrongen.
Soteria nl streeft naar een situatie waarin de “Soteria aanpak” een geaccepteerd werkprincipe is en een herkenbaar deel uitmaakt van het reguliere hulpverleningsaanbod voor mensen die een psychotische fase in hun leven doormaken. De focus van Soteria Nederland ligt op de ontwikkeling als kenniscentrum en aanbieden van theoretische en praktijkgerichte scholing voor professionals en ervaringsdeskundigen. Daarnaast willen wij lokale initiatieven ondersteunen die het Soteria gedachtegoed in de praktijk willen brengen.Soteria.nl bestaat uit een actief bestuur en een kleine Raad van Toezicht en wordt ondersteund door een adviseur. In deze fase vergaderen bestuur en RvT gezamenlijk en komen daarvoor ongeveer 1 maal per 6 weken bij elkaar. Soteria is een organisatie in ontwikkeling.

Info en solliciteren

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Aad de Booij, voorzitter van het bestuur van Soteria nl. (0651336133)
U kunt ook uw belangstelling voor deze functie laten weten aan Aad de Booij 

Nieuwe rubriek: Praktijkverhalen

Jouw verhaal kan een verschil maken!

Help mee om beelden  die in onze samenleving bestaan over psychoses te veranderen Deel je ervaringen met ons.

Een van de uitgangspunten van Soteria Nederland is dat een psychose een levenscrisis is, waar je van kan leren.
Voor buitenstaanders is wat je zegt in een psychose misschien onbegrijpelijk maar veel mensen in een psychose hebben ervaren dat herinneringen, ervaringen, kritiek misschien, die je altijd verborgen hield, ook voor je zelf, in een psychose -al dan niet in symbolische vorm- naar boven kunnen komen. In de huidige psychiatrie is alle energie erop gericht om de psychose te onderdrukken, maar het zou heel goed kunnen zijn dat het kind dan met het badwater wordt weggegooid. Wanneer dit waar is, kan het beter zijn, dat je een psychose doorleeft. Dat kan naar onze mening het beste als je omringd bent mensen die er zijn voor je. Het actief beleven van een psychose is ingrijpend, het kan soms een hel zijn, voor jezelf en/of voor anderen, relaties zullen op de proef gesteld worden, maar het belangrijkste is hoe je er aan toe bent na de psychose. En hoe je familie en vrienden er aan toe zijn. Medicijnen spelen bij zo’n proces een ondergeschikte rol, meer als schokdemper wanneer de psychose te heftig en te belastend wordt voor jezelf en/of anderen dan als geneesmiddel.

Wij vinden het is belangrijk dat het gezichtspunt dat een psychose een waardevolle beleving kan zijn meer ingang vindt zowel in de psychiatrie maar ook in de samenleving.
Daarom willen we verhalen verzamelen van mensen die de ervaring hebben dat hun psychose een weliswaar moeilijke maar ook vruchtbare episode was. Dit zelfde geldt voor familie en vrienden, want een psychotisch proces vindt in een gemeenschap plaats.

Wat willen we doen met die verhalen?

Allereerst willen we die, uiteraard in overleg met jou, publiceren op onze website. Als we voldoende verhalen hebben willen we subsidie vragen om op basis van die verhalen een film te maken. We vragen op dat moment toestemming om je daarvoor te interviewen. Met de film kunnen we de boer op. We kunnen hem laten zien op congressen en andere bijeenkomsten, voor mensen met ervaring, voor professionals, voor familieleden en andere geïnteresseerden.

Het uiteindelijk doel is dat er in onze maatschappij op een andere manier gedacht gaat worden over psychoses. Niet als een aandoening waardoor iemand uit de maatschappij verwijderd moet worden en wat je geheel moet overlaten aan psychiaters, maar als een crisis die je samen met je geliefden kan doormaken en waar je wijzer uit bent gekomen.

Graag je verhaal opsturen naar: SoteriaNL door gebruik te maken van ons formulier.

Als je liever je verhaal wilt vertellen kan dat ook, stuur dan een gesproken tekst op of we bellen met elkaar en bespreken of we naar je toe kunnen komen om je verhaal op te tekenen.

Hoe werkt onze partnerpagina

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken. Deze dragen de Soteria werkwijze allemaal een warm hart toe en hun opvattingen en werkwijzen getuigen daarvan. Het interessante is dat ze allemaal eigen, unieke, wegen in hebben gevonden voor het in de praktijk brengen daarvan. We laten u daar graag kennis mee maken.

Irene van de Giesse van de stichting HerstelTalent

Maak kennis met onze partners

De spits wordt afgebeten door Irene van de Giesse

De spits wordt afgebeten door Irene van de Giesse van de stichting HerstelTalent, die in Koudekerke probeert een Soteria-huis van de grond te krijgen. Hier alvast een enkele fragmenten uit het interview.

videoregistratie

Waarom Open Dialogue belangrijk is: ervaringsverhaal Geert Zomer

Waarom Open Dialogue belangrijk is

Ervaringsverhaal

Recent verscheen op Psychosenet een verhaal van Geert Zomer, waarin hij vanuit zijn eigen ervaring beschrijft hoe relevant het voor hem en heel veel anderen zou zijn geweest als vroegtijdig aandacht zou zijn geweest voor de rol van de ‘geschiedenis’ van zijn familie bij zijn psychosegevoeligheid. Zijn kennismaking met de Soteria Nederland aanpak -en daarbinnen in het bijzonder de Open Dialogue methode-heeft hem daar meer bewust van gemaakt.

Zie: https://www.psychosenet.nl/psychosegevoeligheid-familie-en-emoties/

Geert 

In Zeeland spraken we ook met Fryda Evertse, psychiater directeur bij Emergis

Maak kennis met onze partners

In gesprek met Fryda Evertse

In Zeeland spraken we ook met Fryda Evertse, psychiater directeur bij Emergis en verantwoordelijk voor het Soteriahuis in Kloetinge, over wat kenmerkend is voor hun aanpak. Delen van dat gesprek in onderstaande video.

videoregistratie

In Vaals spraken we met Andrea Gerbers

Maak kennis met onze partners

In gesprek met Andrea Gerbers

In Vaals spraken we met Andrea Gerbers. Zij vertelde ons het verhaal “Een thuis om jezelf in terug te vinden” ( dit is de korte versie de volledige versie komt spoedig

videoregistratie

PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.