Soteria NL, herkenbaar anders

Nieuwe rubriek: Praktijkverhalen

Jouw verhaal kan een verschil maken!

Help mee om beelden  die in onze samenleving bestaan over psychoses te veranderen Deel je ervaringen met ons.

Een van de uitgangspunten van Soteria Nederland is dat een psychose een levenscrisis is, waar je van kan leren.
Voor buitenstaanders is wat je zegt in een psychose misschien onbegrijpelijk maar veel mensen in een psychose hebben ervaren dat herinneringen, ervaringen, kritiek misschien, die je altijd verborgen hield, ook voor je zelf, in een psychose -al dan niet in symbolische vorm- naar boven kunnen komen. In de huidige psychiatrie is alle energie erop gericht om de psychose te onderdrukken, maar het zou heel goed kunnen zijn dat het kind dan met het badwater wordt weggegooid. Wanneer dit waar is, kan het beter zijn, dat je een psychose doorleeft. Dat kan naar onze mening het beste als je omringd bent mensen die er zijn voor je. Het actief beleven van een psychose is ingrijpend, het kan soms een hel zijn, voor jezelf en/of voor anderen, relaties zullen op de proef gesteld worden, maar het belangrijkste is hoe je er aan toe bent na de psychose. En hoe je familie en vrienden er aan toe zijn. Medicijnen spelen bij zo’n proces een ondergeschikte rol, meer als schokdemper wanneer de psychose te heftig en te belastend wordt voor jezelf en/of anderen dan als geneesmiddel.

Wij vinden het is belangrijk dat het gezichtspunt dat een psychose een waardevolle beleving kan zijn meer ingang vindt zowel in de psychiatrie maar ook in de samenleving.
Daarom willen we verhalen verzamelen van mensen die de ervaring hebben dat hun psychose een weliswaar moeilijke maar ook vruchtbare episode was. Dit zelfde geldt voor familie en vrienden, want een psychotisch proces vindt in een gemeenschap plaats.

Wat willen we doen met die verhalen?

Allereerst willen we die, uiteraard in overleg met jou, publiceren op onze website. Als we voldoende verhalen hebben willen we subsidie vragen om op basis van die verhalen een film te maken. We vragen op dat moment toestemming om je daarvoor te interviewen. Met de film kunnen we de boer op. We kunnen hem laten zien op congressen en andere bijeenkomsten, voor mensen met ervaring, voor professionals, voor familieleden en andere geïnteresseerden.

Het uiteindelijk doel is dat er in onze maatschappij op een andere manier gedacht gaat worden over psychoses. Niet als een aandoening waardoor iemand uit de maatschappij verwijderd moet worden en wat je geheel moet overlaten aan psychiaters, maar als een crisis die je samen met je geliefden kan doormaken en waar je wijzer uit bent gekomen.

Graag je verhaal opsturen naar: SoteriaNL door gebruik te maken van ons formulier.

Als je liever je verhaal wilt vertellen kan dat ook, stuur dan een gesproken tekst op of we bellen met elkaar en bespreken of we naar je toe kunnen komen om je verhaal op te tekenen.

Mijn psychosen en wat het met mij deed

Op zoek naar een ‘thuis’ plek

Ik was in mijn psychosen heel bang voor de psychiatrie. Ik meed deze mensen als de pest -wat niet altijd lukte. Ik zag ze als Nazi’s en (deels) had ik hier gelijk in. Want in de psychiatrie word je in een isoleercel gegooid en gedrogeerd. En als je dit niet vrijwillig ondergaat dan gebeurt het met dwang.

Ik voelde instinctief dat dit niet juist was, en dat (de) medicijnen mij schade zouden toebrengen. Dus probeerde ik het op allerlei andere manieren, maar waar ik vooral naar verlangde was een huis waar ik welkom was en waar ik mezelf kon en mocht zijn, ongeacht de psychose, waar mensen mij onvoorwaardelijk zouden bijstaan en waar ik vanzelf weer met beide voetjes op de grond zou komen. Maar die plek was er niet. Er was alleen de reguliere psychiatrie.

Dit vormt een kernthema in mijn beide psychosen. De aversie tegen de (reguliere) psychiatrie met hun (dwang)methoden en medicijnen. Ik kreeg er allemaal angsten door die ik (als) werkelijk beleefde (=wanen), wanneer ik ergens opgenomen zat. Het was de hel maar zolang ik niet teveel medicijnen kreeg zag ik altijd licht in de duisternis en kon mij daaraan vastklampen.

Hoge dosering medicijnen

Toen ik meer medicijnen kreeg was dit licht verdwenen en wilde ik alleen nog maar dood. Ik heb dit twee hele jaren moeten doorstaan, dat ik alleen maar dood wilde maar niemand wilde me daarmee helpen ‘dus ik moest maar door’ ‘IK MOET MAAR’ ‘HET MOET MAAR’. Die medicijnen is het vreselijkste wat mij in mijn leven overkomen is, en dat twee keer maar liefst en dan telkens een jaar lang. Mocht het ooit weer gebeuren dan beëindig ik mijn leven per direct want ik wil nooit meer zo lijden als hoe ik toen geleden heb.

Ervaring van mijn psychosen

Mijn psychosen waren heel bijzonder, en mooi maar ook eng tegelijk. Alles was met elkaar verbonden (eenheidsbewustzijn) en alles had betekenis voor mij en het leven voelde als een avontuur, zo diep, zo intens! Volgens de psychiatrie ben ik manisch als ik psychotisch ben maar dit ‘manische’ is een (normale) reactie op de psychose. Omdat hij erg mooi is -maar ook eng. Het ene moment is alles mooi en dan opeens gaat het onweren en dat beleef ik dan zeer intens en ik vind dergelijke belevingen heel mooi alleen het vergt veel van mijn brein.
Ik was een (zeer) moedige vrouw tijdens mijn psychosen want ik liep letterlijk de hel door terwijl ik in contact met God stond en Liefde was. Ik heb echt geleerd wat Liefde inhoudt, en eenheid en onvoorwaardelijkheid. Het heeft ervoor gezorgd dat ik meer open sta voor wat men ‘spiritualiteit’ noemt, of God, of de Onvoorwaardelijke Liefde die ten grondslag ligt aan dit hele universum.

Psychose als verrijking

Sinds mijn psychosen ben ik gelovig geworden en dit voelt voor mij (en sommige anderen) als een verrijking van mijn leven. Het geeft mijn leven betekenis, zin. Mijn leven heeft (m.a.w.) betekenis gekregen na mijn (beide) psychosen. Voor mijn psychosen was ik chronisch depressief (dysthemie), daarna niet meer (ik heb het niet over de periodes waarin ik overgedoseerd werd).
Ik ga (ook) veel liefdevoller met mijzelf en mijn (directe) omgeving om en ik ervaar deze liefde ook. Ik heb ook het idee dat ik bijzonder ben dat ik deze gevoeligheid mag hebben, want ik ervaar dingen die de meeste andere mensen niet ervaren. Ik kan (ook) zo nu en dan genieten van mijn belevingen/raak er gefascineerd door en nog een voordeel van deze gevoeligheid is dat ik letterlijk alles waar kan nemen wat om mij heen gebeurt (kan wel erg vermoeiend zijn), elk klein detail valt mij op/komt bij mij binnen. Dit geeft een extra dimensie aan mijn leven. Ik kan hierdoor bijv. mensen veel beter aanvoelen/fijngevoeligheid en dit gebruik ik in mijn voordeel -op een liefdevolle manier.
Kortom: ik voel mij ook verrijkt door mijn gevoeligheid!

Hoe het anders kan

Door de medicijnen was ik (al) dood van binnen en daardoor leed ik zo verschrikkelijk. Daarom ben ik altijd voor zo weinig mogelijk tot geen medicatie (bij een psychose). Ik heb een heel plan gemaakt met Lentis waarvan (extra) medicatie een van de opties is. Andere opties zijn: ACUUT rust nemen, letten op ademhaling, afleiding zoeken, luisterend oor (dat iemand aandachtig en zonder oordeel naar mij luistert), dagplanning maken, mezelf (extra) verzorgen, douchen, kleuren, alles opschrijven met pen op papier, opruimen/’tuttelen’ (ditjes en datjes), in het NU zijn/mij geen zorgen maken etc. Ik heb ook met hun afgesproken dat ik het altijd probeer zonder (extra) Rivotril, maar als ik dit toch wil nemen dan zijn ze daarvoor.
Dat het anders kan, weet ik ook omdat ik in 2012 bij een psychose in het Jan Arendshuis in Groningen terecht kwam en hier ben ik Liefdevol opgevangen. Na ongeveer twee weken was ik uit de psychose, zonder een ZIEKEN-huis opname of meer medicijnen. Gewoon door Liefde. Doordat mensen (vrijwilligers) er onvoorwaardelijk voor me waren toen ik erin zat. En als het echt crisis zou worden dan zou ik een dikke knuffel krijgen.. maar ik voelde mij zo gehoord en gezien op die plek dat dit niet (meer) van toepassing was..

Verwondering en ontzag

De reacties van met name GGGZ en medici op het feit dat mijn man en ik (we zijn allebei psychose gevoelig) ons eigen bedrijf runnen, en ik daarvoor al 2,5 jaar mijn eigen bedrijf runde, zijn opvallend. Ze lijken helemaal verwonderd hierdoor en lijken ons met (meer) respect, waardering en ontzag/achting te behandelen. Ze zeggen ook ‘dat ze dit nog nooit eerder tegen gekomen zijn’. En herhalen dit (dan) meerdere malen. Ze vinden het erg interessant en sommige mensen vragen mij het hemd van mijn lijf.

Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder, dat ik samen met mijn man een eigen bedrijf heb. Ik zie mijzelf (namelijk) als een normaal mens, die een gevoeligheid heeft en ik zie ook dat elk mens zijn of haar dromen kan waarmaken ook die met een ‘psychische ziekte’. Ik denk (zelfs) dat als je je dromen waarmaakt ondanks je ‘ziekte’ dat die ‘ziekte’ dan meer naar de achtergrond verdwijnt, dat je je daar niet meer (zo) mee identificeert (in mijn geval identificeer ik mij meer met ‘IT specialist’ en ‘iemand die een bedrijf heeft’ dan met ‘een psychisch ziek persoon’).

Ik ervaar wel zo nu en dan (lichte) klachten, maar die kan ik opzij zetten als ik moet werken dan gaat mijn werk/klant voor en ik merk vaak dat de klachten dan veel minder kans krijgen om op de voorgrond te blijven. Ik beschouw mijn werk/bedrijf daarom ook als een vorm van therapie/helend.

Ik denk (daarom) dat elke ‘patiënt’ dit soort dingen kan doen en ik hoop dat de doktoren en verpleegkundigen op een gegeven moment wat minder verwonderd worden van dit soort dingen, dat het meer standaard wordt, dat meer ‘patiënten’ dingen gaan ondernemen.

Want ik vind mijzelf niet bijzonder. Ik vind mijzelf normaal.

Diana Wolsink-Van Landeghem

 

Soteria zoekt penningmeester

Soteria Nederland zoekt een bestuurslid met affiniteit voor financiële zaken.

De functie
 

Wij zoeken een uitvoerend penningmeester /secretaris die de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor de bescheiden financiële administratie inclusief eventuele belastingaangiften (BTW/Vennootschapsbelasting) en het maken van een financieel jaarverslagen en die de formele correspondentie onder haar/zijn beheer heeft.
De persoon die we zoeken is praktisch ingesteld en heeft ervaring ,of in ieder geval affiniteit, met het voeren van een financiële administratie en vindt fonds- en subsidieverwerving een leuke uitdaging. Uiteraard verwachten we dat de penningmeester de missie van Soteria.nl onderschrijft en een actieve bijdrage levert aan de beleidsvorming van Soteria.nl, waaronder het vormgeven van een opleidingsvisie.
Binnen het bestuur neemt een ander lid het beheer van de website en de verslaglegging van de vergaderingen voor haar rekening.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en gelet op de financiën van de organisatie is ook vergoeding van reiskosten (nog) niet mogelijk.

De context

Soteria.nl staat een specifieke aanpak voor in de behandeling en begeleiding van mensen met een psychotische crisis. De kern bestaat uit het voorzien in een veilige omgeving waarbinnen een normale, warme en geïnteresseerde omgang met de hulpvrager centraal staat, evenals vroege betrokkenheid van de familie en het sociale netwerk centraal. De aanpak draagt bij aan het herstellen van het contact en het verkleinen en/of opheffen van het isolement waarin iemand in een psychose kan verkeren. Soteria.nl gaat uit van de gedachte dat psychosen betekenisvolle crises in de persoonlijke biografie zijn die begrepen moeten worden. De aanpak stimuleert ruimte scheppen voor en bevorderen van herstel. Het gebruik van medicatie en het denken in termen van ziekte worden in deze benadering sterk teruggedrongen.
Soteria nl streeft naar een situatie waarin de “Soteria aanpak” een geaccepteerd werkprincipe is en een herkenbaar deel uitmaakt van het reguliere hulpverleningsaanbod voor mensen die een psychotische fase in hun leven doormaken. De focus van Soteria Nederland ligt op de ontwikkeling als kenniscentrum en aanbieden van theoretische en praktijkgerichte scholing voor professionals en ervaringsdeskundigen. Daarnaast willen wij lokale initiatieven ondersteunen die het Soteria gedachtegoed in de praktijk willen brengen.Soteria.nl bestaat uit een actief bestuur en een kleine Raad van Toezicht en wordt ondersteund door een adviseur. In deze fase vergaderen bestuur en RvT gezamenlijk en komen daarvoor ongeveer 1 maal per 6 weken bij elkaar. Soteria is een organisatie in ontwikkeling.

Info en solliciteren

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Aad de Booij, voorzitter van het bestuur van Soteria nl. (0651336133)
U kunt ook uw belangstelling voor deze functie laten weten aan Aad de Booij 

Hoe werkt onze partnerpagina

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken. Deze dragen de Soteria werkwijze allemaal een warm hart toe en hun opvattingen en werkwijzen getuigen daarvan. Het interessante is dat ze allemaal eigen, unieke, wegen in hebben gevonden voor het in de praktijk brengen daarvan. We laten u daar graag kennis mee maken.

Irene van de Giesse van de stichting HerstelTalent

Maak kennis met onze partners

De spits wordt afgebeten door Irene van de Giesse

De spits wordt afgebeten door Irene van de Giesse van de stichting HerstelTalent, die in Koudekerke probeert een Soteria-huis van de grond te krijgen. Hier alvast een enkele fragmenten uit het interview.

videoregistratie

Waarom Open Dialogue belangrijk is: ervaringsverhaal Geert Zomer

Waarom Open Dialogue belangrijk is

Ervaringsverhaal

Recent verscheen op Psychosenet een verhaal van Geert Zomer, waarin hij vanuit zijn eigen ervaring beschrijft hoe relevant het voor hem en heel veel anderen zou zijn geweest als vroegtijdig aandacht zou zijn geweest voor de rol van de ‘geschiedenis’ van zijn familie bij zijn psychosegevoeligheid. Zijn kennismaking met de Soteria Nederland aanpak -en daarbinnen in het bijzonder de Open Dialogue methode-heeft hem daar meer bewust van gemaakt.

Zie: https://www.psychosenet.nl/psychosegevoeligheid-familie-en-emoties/

Geert