Sociale omgeving-Hulpvrager: Professional

Voortvloeiend uit het uitgangspunt dat een psychotische crisis mede een reactie op levensvragen is en te maken heeft met het verwerken van soms traumatische ervaringen uit het verleden, ligt het voor de hand om aandacht te besteden aan de rol van de sociale omgeving daarin. De omgeving waarin de hulpvrager verkeerde en verkeert is vaak onderdeel van de omstandigheden die het optreden van de crisis veroorzaken. Maar ze draagt ook onderdelen van de oplossing in zich. In de Open Dialoog methode van de Fin Jaakko Seikkula ontstaan in het gesprek waarin alle relevante “stemmen” gehoord worden, als vanzelf oplossingsrichtingen.

Daarnaast is het van belang om de omgeving te betrekken om een steunstructuur voor de hulpvrager te helpen maken, als deze weer in het gewone leven terug komt. Mensen uit zo’n steunstructuur kunnen vroegtijdig helpen herkennen of een nieuwe crisis dreigt. (preventieve inzet en nazorg).

Tussenvormen tussen terug in de normale omgeving en een Soteria-achtig huis zijn beschermde omgevingen die “bijna” gewoon zijn, zoals Healing Homes in Zweden en zorgboerderijen in Nederland. Hier wordt nabijheid en meevoelendheid gecombineerd met een relatief normale sociale omgeving. Waarbij Healing Homes ook opvang tijdens crises bieden.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.