Sociale omgeving-Hulpvrager: Hulpvrager

De omgeving waarin je bent opgegroeid en die waarin je ten tijde van een crisis verkeert, hebben een relatie met de psychotische crisis die optreedt. Traumatische ervaringen uit het verre of recente verleden zijn vaak opgedaan in de nabije omgeving. Het behandelproces is er daarom bij gebaat dat de sociale omgeving bij de behandeling betrokken wordt. Dit kan helpen bij het krijgen van inzicht in de rol van verschillende betrokkenen of omstandigheden, bij het zoeken naar alternatieve reactiepatronen over en weer en bij het kijken hoe preventieve actie het optreden van volgende crises kan voorkomen. Maar ook om alle betrokkenen hun eigen ervaringen te laten uiten en ze een eigen plek te kunnen geven.

Natuurlijk helpt het betrekken van de sociale omgeving ook bij het organiseren van steun bij terugkeer in de normale omgeving als de crisisopvang is afgelopen.

De Open Dialogue methode die in Finland door Jaakko Sukkula is ontwikkeld, heeft laten zien hoe heilzaam betrokkenheid van de directe omgeving kan werken.

Tussenvormen tussen terug in de normale omgeving en een Soteria-achtig huis zijn beschermde omgevingen die “bijna” gewoon zijn, zoals Healing Homes in Zweden en zorgboerderijen in Nederland. Hier wordt nabijheid en meevoelendheid gecombineerd met een zo normaal mogelijke sociale omgeving. Waarbij Healing Homes ook opvang tijdens crises bieden.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.