Sociale omgeving-Hulpvrager: Aanpak

Een psychotische crises kan een reactie op – vaak traumatische – ervaringen uit het verleden zijn. Die ervaringen zijn opgedaan in de sociale context van de betrokkene. Een context die vaak gedeeltelijk nog steeds van toepassing is voor de hulpvrager (gezin, familie, sociaal netwerk).

Om te voorkomen dat de oorzaken van het optreden van de crisis, of de reactie daarop, blijft bestaan, moet er iets veranderen aan die omgeving of aan de beleving van die omgeving. Door het betrekken van de sociale omgeving krijgt deze meer inzicht in het eigen aandeel in de ervaringen van de hulpvrager en blijkt er ruimte te ontstaan voor oplossingsrichtingen waaraan ze kan bijdragen. Dit blijkt in de praktijk goed te werken. Een geslaagd voorbeeld is de Open Dialogue methode zoals die in Finland is ontwikkeld door Jaakko Seikkula.

Hierdoor ontstaat er ook ruimte voor de ervaringen die mensen in de sociale omgeving van de hulpvragers hebben opgedaan tijdens de crisis. Die zijn vaak niet minder heftig dan wat de hulpvrager doorgemaakt heeft en zullen dan ook voldoende aandacht moeten krijgen. Daar de hulpvrager in het algemeen moet en wil terugkeren in dat sociale weefsel, moet dat netwerk in het behandelproces worden betrokken.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.