Sociale Omgeving-Hulpvrager

De sociale omgeving van de hulpvrager moet bij de behandeling worden betrokken.

De psychotische crisis raakt ook de omgeving en het sociale netwerk waarin de hulpvrager normaliter verkeert. 

De crisis ontstaat in een sociale context en daar is dan ook vaak een (deel van) de oplossing te vinden. Daar waar de oorzaak van veel psychotische crises ligt in traumatische ervaringen uit het verleden ligt het voor de hand dat daarbij de directe omgeving (gezin, familie, sociale netwerkmede erdoor geraakt is).

DE AANPAK Het is van essentieel be-lang dat de sociale omge-ving bij het behandel-traject wordt betrokken.


 Lees verder  


WAT BETEKENT DIT VOOR DE HULPVRAGER


De omgeving waarin je verkeerde en waarin je terugkomt maakt onderdeel uit van de behandeling.

 Lees verder


WAT BETEKENT DIT VOOR DE PROFESSIONAL

Als de sociale omgeving van de hulpvrager niet in de behandeling wordt be-trokken, wordt er gedweild met de kranen open.

 Lees verder  

WAT BETEKENT DIT VOOR DE NAASTEN/EXPERTS

Als de sociale omgeving van de hulpvrager niet in de behandeling wordt betrokken, wordt er ge-dweild met de kranen open.

 Lees verder 

PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.