Psychose-Levenscrisis: Professional

Soteria NL pleit voor een terughoudend gebruik van psychofarmaca. We zijn niet tegen medicijngebruik; als de crisis voor de hulpvrager en/of diens omgeving onleefbaar is, kan er met de hulpvrager over het tijdelijk gebruik van kalmerende medicatie of lage doses psychofarmaca worden gesproken. Soteria NL gaat ervan uit dat een psychose, naast alle biologische en sociale problemen, ook een – niet geslaagd te noemen- weerwoord is op levensvragen waar mee geworsteld wordt. Het is tijdelijk; een fase is waarin het verleden verwerkt wordt die gebruikt kan worden voor ontwikkeling in de toekomst. 

De psychotische reactie is betekenisvol. Het zegt iets over de hulpvrager en waar die tegenaan loopt. Het geeft aangrijpingspunten voor de hulpvrager om beter te kunnen reageren. 

Uit gecontroleerd onderzoek is gebleken dat een Soteria-aanpak met minder medicijnen en minder kosten minstens dezelfde effecten behaalt bij mensen die een eerste of tweede psychotische crisis ervaren, dan een “traditionele” , op medicatie gerichte aanpak. 


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.