Psychose-Levenscrisis: Aanpak

Soteria NL pleit voor een terughoudend gebruik van psychofarmaca. We zijn niet tegen medicijn- gebruik; als de crisis voor de hulpvrager of diens omgeving onhoudbaar is, kunnen psychofarmaca een ondersteuning bieden. Bij langdurig slaapgebrek kan ook eerst met kalmerende medicatie geprobeerd worden een gezond dag-/nacht ritme te herstellen. 

Maar de medicijnen pakken niet de oorzaak van de psychotische crisis aan. Een psychose zegt iets over waar de hulpvrager binnen zijn sociale context tegenaan loopt. Naast eventueel noodzakelijke medicijnen, dit hoeven niet altijd psychofarmaca te zijn,  is er dan ook ruimte voor gedrags- en systeemtherapie.

PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.