Psychose-Levenscrisis: Hulpvrager

Medicijnen zijn er als dat nodig is om de crisis te doorstaan, maar Soteria NL benadrukt het belang dat je op zoek gaat naar de oorzaken van je crisis. Uit onderzoek blijkt ook dat aanpakken, zoals Soteria en Open Dialogue, waarin weinig medicijnen worden gebruikt, minstens zo effectief zijn als conventionele benaderingen. Bovendien is permanente afhankelijkheid van medicatie iets wat je niet wil.

De psychotische reactie heeft een relatie met wie je bent en wat je hebt meegemaakt. Inzicht in de oorzaken geeft aangrijpingspunten om andere reacties te kunnen geven. Een psychotische crisis is per definitie tijdelijk. Het gaat over. Soms komt het terug, maar je bent niet chronisch in crisis. De psychose is een fase waarin ervaringen uit het verleden een rol spelen. Deze kan gebruikt kan worden voor persoonlijke ontwikkeling in de toekomst.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.