Psychose Levenscrisis – UITGANGSPUNT

Een psychose is een uiting van een levenscrisis en geen biologische aandoening.  

Iemand met een psychotische crisis krijgt vaak het label schizofreen of psychotisch. Een etiket dat suggereert dat het om een chronische aandoening gaat, terwijl een psychose een tijdelijk verschijnsel is. De crisis wordt vaak geduid in biologische termen (disbalans of stoornis in de dopaminebalans). Dat is niet onwaar, maar het is niet de volledige waarheid. Het is deel van de verklaring. De dieperliggende oorzaak van het optreden van een psychose ligt vaak in ervaringen uit het verleden. Een psychotische crisis kan betekenis krijgen, omdat deze ook te maken heeft met het verwerken van ervaringen in het verleden.

Soteria NL gaat ervan uit dat een psychose een – niet geslaagd te noemen – weerwoord is op levensvragen waar mee geworsteld wordt. Het kan met goede begeleiding tijdelijk zijn. Het wordt dan een fase waarin het verleden verwerkt wordt en die gebruikt kan worden voor ontwikkeling naar de toekomst. Het moet, wat Soteria NL betreft, niet zozeer gaan om het onderdrukken van symptomen, maar om de crisis met goede begeleiding uit te kunnen houden en zo inzicht te verwerven in oorzaken van de crisis. Permanente afhankelijkheid van psychofarmaca moet worden vermeden.

DE AANPAK

Het moet, wat Soteria NL betreft, niet zozeer gaan om het onderdrukken van symptomen, maar om de crisis met goede begeleiding uit te kunnen houden en zo inzicht te verwerven in oorzaken van de crisis. Permanente afhankelijkheid van psychofarmaca moet worden vermeden.


 lees verder 


WAT BETEKENT DIT VOOR DE HULPVRAGER
Je bent niet je diagnose! 

Soteria NL beschouwt iemand in een psychotische crisis niet als ziek, of als lijder aan een stoornis, maar als een mens die -tijdelijk- een ineffectieve reactie geeft op een levenscrisis.

 Lees verder  


WAT BETEKENT DIT VOOR DE PROFESSIONAL

De aanpak die Soteria NL bepleit, biedt een alternatief voor bestaande werkwijzen. Het daagt de hulpverlener uit om bij een psychose “voorbij” de biologische -tijdelijke- stoornis en diagnose te kijken en aandacht te geven aan de diepere oorzaken van de psychotische crisis.

 Lees verder 

 

WAT BETEKENT DIT VOOR DE NAASTEN

Een psychotische crisis is per definitie tijdelijk. Het gaat over. Soms komt het terug, maar het is niet per se chronisch. Permanent gebruik van medicijnen is lang niet altijd nodig en afhankelijkheid ervan zou moeten worden voorkomen. Lees verder  

 

PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.