Nabijheid-contact: Naasten

Om te voorkomen dat de persoon die in een psychotische crisis verkeert daar langer in blijft dan nodig is, is het van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk het contact wordt hersteld met andere mensen, met de alledaagse werkelijkheid en met de concrete problemen die ten grondslag liggen aan de crisis. Uit ervaringen blijkt dat de aanpak van Loren Mosher, onder andere in Soteria huizen in Amerika en in het Duitstalige gebied, werkt. Een vroegtijdige opvang in een omgeving waarin de hulpvrager de permanente nabijheid heeft van meevoelende personen, helpt om het contact met de realiteit terug te vinden.

Het is daarbij niet de bedoeling dat de nabije persoon de beterweter is; het gaat om een luisterend oor en het meevoelen met wat de persoon in kwestie mee maakt en dit voor hem behapbaar te maken. Omdat het gaat om het intermenselijke contact dat op dat moment het meest passend wordt geacht, ligt de verantwoordelijkheid voor het primaire zorgproces bij de hulpverleners zelf. De hulpvrager blijft daarbij de eigenaar van zijn eigen behandelproces. In gevallen waarbij de regie tijdelijk moet worden overgenomen van de hulpvrager (denk aan gevaar voor zichzelf of anderen), gebeurt dat steeds goed gemotiveerd en voor een beperkte periode.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.