Nabijheid-contact: Hulpvrager

Geïnspireerd door de aanpak van Loren Mosher en zijn het Soteriahuis in Californië, pleiten we voor plekken, op aparte locaties, ambulant of binnen bestaande instellingen, waar je opgevangen wordt bij een eerste of tweede psychose. De erva-ring is dat een zo “gewoon” mogelijke omgeving het beste werkt. Maar natuurlijk wel met ruimtes waar je op een voor jezelf veilige manier je psychose in de ogen kan kijken en het contact met de werkelijkheid kan herstellen. Dat gaat het best in het begin van een psychose.

Je zal altijd een met jou meevoelend persoon nabij hebben die weet wat het is om een psychotische crisis te moeten doormaken en bereid is om door jouw bril mee te kijken. Deze persoon is er om een luisterend oor te bieden, niet om te verklaren of om je te vertellen wat je moet doen. Jijzelf hebt de regie over het proces en je bent uitdrukkelijk partner in je eigen behandelproces. Het is in de aanpak belangrijk dat je zo snel mogelijk weer meedoet aan het dagelijkse leven en meedraait met huishoudelijke klussen.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.