Nabijheid-contact

In de eerste, acute, fase van de psychotische crisis is nabijheid en contact van essentieel belang om de verschijnselen voor de hulpvrager hanteerbaar te maken.    

Een hulpvrager in een acute psychotische crisis snapt zelf vaak niet wat er met hem gebeurt en raakt het contact met anderen en de realiteit steeds meer kwijt. Het terugvertalen van de symbolische taal tijdens de crisis naar de levensproblemen die eraan ten grondslag liggen, kunnen de verschijnselen laten verdwijnen of maken ze hanteerbaar. Hierdoor is het mogelijk te gaan werken aan concrete problemen die het leven van alle dag stelt.

DE AANPAK Soteria NL bepleit dat er veilige omgevingen zijn, waar mensen die in een psychotische crisis verke-ren zich permanent om-ringt weten door mensen die er voor hen zijn.

 Lees verder  


WAT BETEKENT DIT VOOR DE HULPVRAGER


Soteria NL bepleit dat er plekken zijn, waar je in een rustige, veilige omge-ving, in de nabijheid van mensen die er voor je zijn, je crisis kan doorleven en de relatie met de werke-lijkheid kan herstellen. Met medicatie als het moet, maar zo weinig en kort als maar mogelijk is.

 Lees verder  

 

WAT BETEKENT DIT VOOR DE PROFESSIONAL

Voor de opvang van mensen die in een eerste of tweede psychotische crisis verkeren kan gekozen worden voor een aanpak waarbij nabijheid van een hulpverlener het basis ingredi´┐Żnt is.
 Lees verder 

 

WAT BETEKENT DIT VOOR DE NAASTEN/EXPERTS

Soteria NL pleit voor veilige omgevingen , waar mensen die in een psychotische crisis verkeren zich permanent omringt weten door mensen die er werkelijk voor hen zijn.
 Lees verder 


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.