Eigenaar-Herstelproces: Hulpvrager

Elk mens heeft recht op zelfbeschikking en moet zijn eigen leven zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen. Dat geldt ook voor een herstelproces. Daarbij is het belangrijk dat je inzicht heb in je eigen zwakheden en sterktes. Je kan met zwaktes, als je ze kent, prima leven. Herstel van een psychotische crisis wil niet zeggen dat je nooit meer in een crisis zal komen, maar dat je met je psychische bagage, zo je wilt beperking, een zinvol leven kunt leiden.

Door een psychotische crisis is het mogelijk jezelf beter te leren kennen en met het inzicht in je sterktes en je zwaktes ben je beter in staat baas over je eigen leven te worden en te blijven. Bij het in kaart brengen van je kracht en kwetsbaarheid gaat het niet alleen over je individuele kracht of zwakte, maar ook die van je sociale omgeving en andere ervaringsdeskundigen.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.