Eigenaar-Herstelproces

De hulpvrager is eigenaar van zijn eigen herstelproces.

Iemand kan tijdelijk in een crisis zitten en het contact met de werkelijkheid verliezen, maar dat maakt de persoon nog niet onmachtig. Hij of zij is en blijft regisseur van zijn leven en van zijn herstelproces.

DE AANPAK Soteria NL bepleit een aanpak waarin de betrok-kene zijn eigen talenten en zwakheden leert kennen en daarmee leert omgaan om zodoende baas te worden van zijn eigen leven en herstelproces. Daarbij is veel te leren van ervarings-deskundigen.

 Lees verder  


WAT BETEKENT DIT VOOR DE HULPVRAGER 

Soteria NL gaat ervan uit dat je baas over je eigen leven bent en uiteindelijk zelf het beste inzicht hebt in je eigen kwetsbaarheden en talenten en hoe je daarmee om moet gaan.

 Lees verder  


WAT BETEKENT DIT VOOR DE PROFESSIONAL

Soteria NL gaat uit van zelfbepaling van de hulp-vrager. Hij of zij is uiteindelijk de eigenaar van het behandelproces en de baas van je eigen leven.
 

 Lees verder  

 

WAT BETEKENT DIT VOOR DE NAASTEN/EXPERTS 

Soteria NL gaat ervan uit dat je baas over je eigen leven bent en uiteindelijk zelf het beste inzicht hebt in je eigen kwetsbaar-heden en talenten en hoe je daarmee om moet gaan.
 Lees verder   


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.