Aanpak

Soteria NL bepleit een bepaalde aanpak van de begeleiding van mensen bij een eerste of tweede psychotische crisis. Het gaat over crisisopvang. Een aanpak die past binnen het Soteria NL gedachtegoed is integraal. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit een holistische visie is waarin medische , psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

In het onderstaande worden de uitgangspunten genoemd die voor Soteria NL wezenlijk zijn, tot welke aanpak tot inspireert en hoe dat uitpakt naar de verschillende betrokkenen. Om te beginnen de hulpvrager, maar daarnaast ook de professional en de naasten.

1.Een psychose is niet alleen een ook een uiting van een levenscrisis en meer dan een biologische aandoening. 

 Lees verder 


2.In de eerste, acute, fase van de psychotische crisis is nabijheid en contact van essentieel belang om de verschijnselen voor de hulpvrager hanteerbaar te maken. 

 lees verder 


3 De sociale omgeving van de hulpvrager moet bij de behandeling worden betrokken. 

 Lees verder 


4. De hulpvrager is eigenaar van zijn eigen herstelproces. 

 Lees verder 
PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.