Soteria zoekt penningmeester

Soteria Nederland zoekt een bestuurslid met affiniteit voor financiële zaken.

De functie
 

Wij zoeken een uitvoerend penningmeester /secretaris die de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor de bescheiden financiële administratie inclusief eventuele belastingaangiften (BTW/Vennootschapsbelasting) en het maken van een financieel jaarverslagen en die de formele correspondentie onder haar/zijn beheer heeft.
De persoon die we zoeken is praktisch ingesteld en heeft ervaring ,of in ieder geval affiniteit, met het voeren van een financiële administratie en vindt fonds- en subsidieverwerving een leuke uitdaging. Uiteraard verwachten we dat de penningmeester de missie van Soteria.nl onderschrijft en een actieve bijdrage levert aan de beleidsvorming van Soteria.nl, waaronder het vormgeven van een opleidingsvisie.
Binnen het bestuur neemt een ander lid het beheer van de website en de verslaglegging van de vergaderingen voor haar rekening.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en gelet op de financiën van de organisatie is ook vergoeding van reiskosten (nog) niet mogelijk.

De context

Soteria.nl staat een specifieke aanpak voor in de behandeling en begeleiding van mensen met een psychotische crisis. De kern bestaat uit het voorzien in een veilige omgeving waarbinnen een normale, warme en geïnteresseerde omgang met de hulpvrager centraal staat, evenals vroege betrokkenheid van de familie en het sociale netwerk centraal. De aanpak draagt bij aan het herstellen van het contact en het verkleinen en/of opheffen van het isolement waarin iemand in een psychose kan verkeren. Soteria.nl gaat uit van de gedachte dat psychosen betekenisvolle crises in de persoonlijke biografie zijn die begrepen moeten worden. De aanpak stimuleert ruimte scheppen voor en bevorderen van herstel. Het gebruik van medicatie en het denken in termen van ziekte worden in deze benadering sterk teruggedrongen.
Soteria nl streeft naar een situatie waarin de “Soteria aanpak” een geaccepteerd werkprincipe is en een herkenbaar deel uitmaakt van het reguliere hulpverleningsaanbod voor mensen die een psychotische fase in hun leven doormaken. De focus van Soteria Nederland ligt op de ontwikkeling als kenniscentrum en aanbieden van theoretische en praktijkgerichte scholing voor professionals en ervaringsdeskundigen. Daarnaast willen wij lokale initiatieven ondersteunen die het Soteria gedachtegoed in de praktijk willen brengen.Soteria.nl bestaat uit een actief bestuur en een kleine Raad van Toezicht en wordt ondersteund door een adviseur. In deze fase vergaderen bestuur en RvT gezamenlijk en komen daarvoor ongeveer 1 maal per 6 weken bij elkaar. Soteria is een organisatie in ontwikkeling.

Info en solliciteren

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Aad de Booij, voorzitter van het bestuur van Soteria nl. (0651336133)
U kunt ook uw belangstelling voor deze functie laten weten aan Aad de Booij 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.